Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Press på kommuner ska stoppa utskrivning till gatan

För att förhindra att psyksjuka skrivs ut till hemlöshet vill regeringens utredare öka trycket på kommunerna. Nuvarande system orsakar onödigt lidande, köer och miljarder i extra kostnader för sjukvården, menar experter SvD talat med.

Psykakuten på S:t Görans sjukhus.
Psykakuten på S:t Görans sjukhus.
FOTO: TOMAS ONEBORG

SvD kunde för några veckor sedan berätta om svårt psykiskt sjuka som skrivs ut till ett liv på gatan. Eller som blir kvar på avdelningen trots att de är utskrivningsklara. I vilket fall har de inte fått den vårdplanering som ska ske utifrån såväl socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Egentligen är det reglerat hur ansvaret ska flyttas mellan landstingen som står för slutenvården och kommunerna som har hand om socialtjänsten. När en patient med kroppsliga sjukdomar är färdigbehandlad på en vårdavdelning har kommunerna max fem arbetsdagar på sig att se till att boendet fungerar och ordna med eventuell hemtjänst. Oftast handlar det om äldre som behöver särskilt boende eller kunna bo kvar hemma med stöd av hemtjänst och en del utrustning.

Men för patienter som skrivs ut från psykiatrin gäller att kommunerna har hela 30 arbetsdagar på sig innan ansvaret förs över från landstinget. Eftersom det handlar om arbetsdagar kan det gå nästan 40 dagar innan ansvaret i praktiken flyttas över. Därefter måste kommunen betala för alla vårdkostnader och åker dessutom på en straffavgift.

– Då är det så dags, och eftersom kostnaderna ibland blir mindre än att ordna en plats i särskilt boende finns det inget riktigt bra tryck på kommunerna att ordna upp saken. Då kan patienten bli kvar på sjukhuset och att bo där i onödan är aldrig en bra lösning. Det ska alltid ses som ett undantag. Dessutom ligger den personen och blockerar en säng för en patient som annars kunde skrivas in, säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Enligt SKL:s egna beräkningar ligger varje månad drygt 10 000 patienter kvar någon eller några dagar på en vårdavdelning trots att de kunde har skrivits ut. Det gäller både psykvården och den somatiska vården och allt det här kostar ungefär fyra miljarder kronor om året för landstingen.

Men här ska det nu bli ändring. Göran Stiernstedt, regeringens samordnare för ökat resursutnyttjande i vården ska bland annat se över den så kallade betalningsansvarslagen. Den bestämmer hur länge en utskrivningsklar patient kan ligga kvar på sjukhus utan att kommunerna behöver betala.

Först i februari ska utredningen vara klar men Göran Stiernstedt säger redan nu till SvD att han vill ha flera förändringar. Dels att det ska vara lika lång tid för både psykiatrin och den kroppsliga sjukvården innan ansvaret går till kommunen, dels att även helgdagar ska räknas med i kommunernas tidsfrist, inte bara vardagar som nu.

– Hela processen ska snabbas på men det viktigaste är nog att vårdplaneringen kan påbörjas redan när patienten skrivs in på sjukhuset inte sista dagen när det är dags för utskrivning, säger han.

Harald Wilhelmsson, ordförande i Schizofreniföreningen i Skåne, menar att det viktigaste är att korta ner vårdplaneringstiderna för alla patienter med psykiska sjukdomar.

– Det är gammeldags och diskriminerande mot psykiskt sjuka att man inte behöver lösa deras boende och stöd lika snabbt som för dem med kroppsliga sjukdomar. Då rycker man ut direkt och gör hembesök och är hur tjänstvilliga som helst. Att vara kvar inom psykiatrin mer än nödvändigt är inte bra, man blir väldigt isolerad, säger Harald Wilhelmsson.

Inspektionen för vård och omsorg har nyligen beslutat att granska övergången från den psykiatriska slutenvården till öppenvården. Detta efter ett fall i Skåne där en kvinna som tidigare vårdats för självmordstankar inom slutenvården bad om en samtalskontakt i öppenvården. Men väntetiden var 3-4 månader och kvinnan begick självmord innan hon fick hjälp.

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or