Skriv ut

Schizofreniföreningarna i Skåne.

130828

Brev till regionstyrelsens ordförande i Skåne Pia Kinhult.

Med anledning av:

Vi har fått undvikande svar eller svar som att den slutna psykiatriska vården i Landskrona nu skall avvecklas och flytta till Lund.

 

Information om att patienterna nu äntligen får enpersonersrum och att antalet vårdplatser skall minskas i samband med flytten är inte heller en tillräcklig vision för den psykiatriska vården i det nya huset. Även i Region Skånes strategiska plan för utveckling av den psykiatriska vården saknas fortfarande en politiskt förankrad målsättning för vården av personer med schizofreni och likande psykoser. Personalen saknar en vision av vad Region Skåne förväntar sig av dem. Vilka är målen och var finns den struktur som kan bidra till att förvekliga målen? Vi tror inte att de nya lokalerna på Baravägen 1 är svaret på dessa frågor. Det saknas även ett underlag för utbildningen av ny medarbetare och för den omfattande fortbildning och vidareutbildning av befintlig personal som är nödvändig om de skall kunna göra en effektiv och bra insats. Vi vet att ambitionerna finns hos personalen men det samlade stödet och en ändamålsenlig organisatorisk struktur för vården saknas.

Vi vill nu bidra till utvecklingen av den ”psykiatriska vården” inom Region Skåne och Skånes kommuner med att framföra en långsiktig vision av en möjlig utveckling av service, stöd vård, och rehabilitering för allvarligt psykiskt sjuka/ funktionsnedsatta.

Visionen grundas huvudsakligen på föreläsningar och symposier från konferensen: ”Modern psykiatrisk vård för moderna människor. En utmaning för alla som arbetar med allvarligt psykiskt sjuka” 3-4 juni 2013 i Lund. Konferensen arrangerades i samverkan med Psykiatri Skåne av:

Ansvariga för konferensens genomförande:

Medverkande: 70 föreläsare från Sverige, Danmark, England och Norge. Antalet deltagare: 400 personer.

Schizofreniföreningen i Skåne har finansierat videoupptagning från alla föreläsningar och symposier där de medverkande accepterat detta. (Ledarna för två symposier tackade nej) Det är fr o m 1 juli 2013 möjligt att fritt strömma videoupptagningarna till egna datorer etc och att ladda ner de bilder som föreläsarna använde som Pdf-filer från föreningen hemsida (den här hemsidan).

Vi har med tillfredställelse noterat att Regeringen övergivit den tidigare strategin för att påverka utvecklingen för de allvarligt psykiskt sjuka/ funktionsnedsatta och fr o m 2012 o f börjat använda en ny strategi vilket ger nya förutsättningar för en långsiktig förändring.

Samtidigt har utvecklingen inom både den medicinska vetenskapen och den sociala vårdvetenskapen utvecklats starkt under senare år. Det finns idag omfattande evidensbaserade kunskaper om hur vi på bästa sätt skall utforma service, stöd, vård och rehabilitering föra att kunna förvekliga Riksdagens beslut från 1994 om ”samhällsintegration på lika villkor” och ökat inflytande för de drabbade över sina liv och över den service, vård, stöd och rehabilitering som de behöver och har rätt till för att kunna leva i samhället.

Vision för en modern psykiatri för moderna människor. En utmaning för alla som arbetar med allvarligt psykiskt sjuka människor.

 

Det är vår förhoppning att Region Skåne under de kommande åren skall kunna förverkliga denna vision om ”modern psykiatri för moderna människor” och vi är självklart beredda att konstruktivt delta i den dialog som är en förutsättning för ett förvekligande av denna vision.

Harald Wilhelmsson
Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne
0708-146242
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida www.schizofreniforeningarna.se

Bilaga 1 Sammanställning av konferens 3-4 juni 2013 i Lund med videoinspelningar från 23 symposier om 1,5 – 2 timmar vardera sam sex plenarföreläsningar och en avslutande paneldiskussion. Program, sammanfattning, videoinspelningar och PP-bilder från föreläsarna kan strömmas/hämtas från www.schizofreniforeningarna.se

 

Svar på vår skrivelse från Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult 130926.

 

"Hej!

Tack för brevet angående vård av personer med allvarliga psykiska sjukdomar och allvarliga funktionsnedsättningar! I detta framför ni åsikter om dagens vård och tar upp idéer om den framtida vården. Ni skickar även med material från The 11th Community Mental Health (CMH) conference I Lund 3-4 juni 2013, konferens som arrangerades i samverkan med Psykiatri Skåne.

I den moderna vården är det en självklarhet att involvera patient- och anhörigorganisationer, förutom individen, i vården och utvecklingen av denna. Man ser positivt på det som var och en kan bidra med utifrån kunskap och erfarenhet. Med ett gott samarbete med patientföreningar kan vi förbättra den psykiatriska vården vilket är till gagn för samtliga parter. Inte minst visar det omfattande arbetet med att ta fram Strategisk plan för psykiatrin i Skåne på vikten att arbeta tillsammans.

En stor del av det ni tar upp ligger inom hälso- och sjukvårdens uppdrag och är redan på gång av aktiviteter och satsningar i Skåne. Vad jag förstår är vi överens om riktningen för utvecklingen av psykiatrin för gruppen med allvarlig psykisk sjukdom. Men att förbättringstakten kanske kan ses för långsam ur ett patient- och närståendeperspektiv.

 

Hälsningar

Pia Kinhult (M)

Regionstyrelsens ordförande

Region Skåne"

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Skapad den 30 augusti 2013
Senast uppdaterad 28 september 2013
Träffar: 52557

Kommentarer: (0)

Cancel or